Advertisement
趙榮德.升學有道

趙榮德:改變家長要子女「一日讀兩校」的「初心」

專欄
2019.07.13
800

44chiu

有家長替小朋友報完上午讀主流免費幼稚園後,想再接再厲,替兒子在下午報讀私立獨立幼稚園,他問我這個配搭是否正確,我答配搭無問題,有問題的是「初心」。他大惑不解,捉住我要我解釋,以下為我闡釋「初心」在哪裏:
趙為本人 家為家長

家:趙Sir,我想問你上午讀免費幼稚園,下午讀私立獨立幼稚園,這樣的配搭是否OK,為何你卻答我「初心」有問題?
趙:上下午班的配搭完全冇問題,問題是你最初作出這安排的原來的用意,這便是「初心」。

家:我的「初心」有何不妥?歌星劉德華初時不也是上午安排個女讀免費幼稚園(創價),下午讀私立獨立幼稚園(德望)嗎?
趙:但後來又如何?後來他發覺行不通,把個女兒送去維多利亞幼稚園讀半日,當然,這可能與他名氣太大,送女上課不方便有關,但亦可能與女兒適應不到上、下午讀不同學校這個安排。

家:趙Sir,我真的不明白上、下午讀不同類型幼稚園有何不好,對家長來說,這種安排至少有以下優點:一、為「錢盡其用」,我上午班慳埋的錢用於下午班,分毫不;二、為「時間盡其用」,上午班打好中文及品德基礎,下午班「谷」好兒子的英文,好過佢在家「打機」;三、為我家長唔識教仔,學校全日幫我教,而且我下午可以用來行公司或走去超市涼冷氣買用品,好過對住個仔唔知點算,你話係咪?
趙:不錯,從家長觀點,把子女送去一日讀兩校,似乎百利而無一害,但你有冇從小朋友個角度諗諗一日讀兩校會點?

家:小朋友角度又如何?
趙:你有冇諗過佢中午那一餐在哪裏進食?有幾多時間進食?你又有冇諗過小朋友在哪裏換校服?在公園?在食肆的廁所?你又有冇諗過上午班與下午班只有一個鐘頭左右給小朋友進食兼換校服是否足夠?你試在一個鐘頭食午飯兼除下上午班、穿上下午班校服那種令子女狼吞虎嚥,那種「裙拉褲甩」的尷尬、焦慮兼痛苦場面?
家:我完全冇諗過。
趙:冇,我有個朋友的女兒便為媽媽「糟質」,在公園「硬吞」午飯而嘔吐滿地,女兒悽然對媽媽說:「媽咪,我唔想再返下午班了,好辛苦呀!」
家:真係咁慘?
趙:何止如此,還有上、下午校課程不同,教法不同、同學不同,一個三歲小人兒點樣適應?例如上午校老師嚴謹,下午校老師開放;上午校老師可能與下午校英文讀音不同:上午校老師把身體讀body,下午校讀bardy;上午校老師把上帝讀God,下午校讀guard,試問小朋友應信哪一個老師,不信哪一個老師?

家:原來我的「初心」衍生出咁多嚴重後果,趙Sir你不提點,我完全不會諗到。
趙:我只係俾多個角度你去思考,我認為「初心」只從家長角度看不足夠,一定要考慮埋子女的角度,畢竟承受壓力的是子女!
家:明白,多謝趙Sir指點迷津,令我改變「初心」。

陳卓賢 姜濤 聲夢傳奇
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹