Advertisement
趙榮德.升學有道

趙榮德:「跳級」還是「不跳級」

專欄
2022.07.09
撰文:趙榮德

12ef05a1-e79d-4039-b56e-5e1706953eeb

近日有位家長走來和我談一個特別議題,那便是跳級。家長因兒子數學有極高天分,而希望越級挑戰,替兒子從中二跳升上中五。家長捉着我不放,一定要我替他做個決定,我惟有「奉陪到底」。以下是我們的談話內容,有興趣知道如果數學智商高應如何處理,宜細心閱讀。

趙為本人   家為家長

家:我個仔而家讀完中一,佢從小對數學有天分,好似數學智商特別高。我應否替佢跳級?

趙:明白。我想了解多啲關於你個仔嘅資料,然後才答你嘅問題!你話個仔有數學天分,佢嘅天份去到幾高?

家:佢讀中一嗰陣時已經將學校中四嘅數學題目,做得一乾二淨。所以上中一數學覺得啲功課好淺,上堂覺得無所事事。我想替個仔申請跳級,跳上中五,咁樣做是否對個仔有利?

趙:原來你個仔數學智商咁高!呢個問題可以從以下各方面分析。根據你嘅講法,你個仔似乎只係精於數學一科。其他科目例如:英文、中文、中史、電腦、綜合科學又如何?是否程度一般?

家:其他科目程度一般。

趙:如果是,這樣他便是獨沽一味數學智商高,如果你想幫佢跳三四級上中五,你便要考慮其他科目是否能夠追得上,呢個係第一點要留意的。第二點就係一般學校中三之後便要根據考試成績選科,你個仔而家只係讀緊中一,仲未知道佢將來嘅志向,所以你想用中一個成績跳上中五應該唔可以。中四亦都冇可能,中三還可以考慮,但跳一級有冇用呢?

家:跳一級都好過唔跳。因為我驚個仔唔鍾意上數學堂,佢覺得悶,可能無心向學,亦可能頑皮起上來作弄老師。

趙:我明白你嘅心理。我可以同你分享一下喺喇沙School Certificate(中學會考文憑)時代,嗰啲數學有天份學生點樣處理佢嘅問題 。

家:好。我都想知佢哋點樣處理。

趙:喺中學會考時代,我間學校出現咗不少九優甚至十優狀元。我時常都懷疑部分呢啲狀元係唔係數學或者其他科目嘅「神童」。為咗證明我嘅睇法,有一次我同一位狀元傾談,我問佢點樣可以取得九個A咁突出嘅成績,佢好坦白對我講,「因為我有部署」。佢話其實佢中一已經將中五嘅數學會考卷做好交俾佢嗰陣時好熟嘅數學老師改,老師改完俾佢一百分。

家:咁嗰個學生有冇要求跳級呢?

趙:佢冇。佢不動聲色喺數學堂照樣乖乖地咁樣照常交功課。喺堂上靜靜地溫習其他八科課程。數學老師知道佢係數學神童,一直都採取「和平共存」嘅策略,冇干擾佢溫習。佢便用咗比同學多大約一半嘅時間來溫習應考嘅科目,用四年歲月取咗九個A,成咗嗰一年嘅九優狀元。咁樣做有四個好處:一、佢可以取到上優嘅成績升上中六入到大學。二、避免越級挑戰跳升中五,要追返其他科目,這樣做無形中拉低咗個curve,影響整體成績;三、避免跳升中五,適應新課程、新同學、新環境,咁樣會費時失事兼影響自信;四、可以用多餘嘅時間參加學校輔導組的「小老師 」,幫助輔導數學有困難嘅同學;一舉四得,何樂而不為呢!

家:趙sir,你講起上嚟,頭頭是道,真係值得考慮 。一動不如一靜,係咁樣我就唔使咁麻煩替個仔申請跳級啦。

趙:呢個只係一個建議,你不妨仔細考慮是否適合你個仔。

家:好,多謝趙sir!

莫文蔚 姜濤 星級企業大獎2020
人氣 TRENDING
王力宏 梅艷芳 李靚蕾 姜濤 MIRROR ERROR 張家朗 香港小姐 聲夢傳奇 炎明熹